+47 46 520 520 fs@payasolutions.no

Programvare

Geo5

  • Leverandør for GEO5 i Norge

  • Geoteknisk prosjektering

  • Geotekniske beregninger

Fin EC

  • Konstruksjonsanalyse

  • Detaljert dimensjonering

  Kurs og kollokvium

   • Personlig og gruppe kurs

Utvalgte referanseprosjekter:

Sannerkvartalet

Prosjektet består av et nytt 7 etasjer boligbygg, og 1 etasje påbygg over 3 eksisterende boligblokker.

 

Horisont Park

To boligblokker over felles garasjeanlegg.

 

Gatu Park

Seks boligblokker over felles garasjeanlegg.