+47 46 520 520 fs@payasolutions.no

Samferdsel og bru

Tidligfase og detalj prosjektering

  • tarbeide fundamentplan (peleplan) i tett samarbeid med RIG

  • Detaljer og kontroll av utvendige konstruksjoner i samarbeid med LARK/ARK

  • Global stabilitetsanalyse

  • Detaljert prosjektering

  • Utarbeide prosjekteringsunderlag til leverandører

  • Mengdebeskrivelser

  • Utarbeide funksjonsbeskrivelse

  • Bistå oppdragsgiver ved kontrahering av underleverandører

  • Avklare og oversende underlag til uavhengig kontroll

  • Levere erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring

Oppfølging byggeplass

  • Revidering av prosjektert underlag ved behov

  • Bistå på byggeplass ved behov

  • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

  • Som bygget-tegninger

Utvalgte referanseprosjekter:

Sannerkvartalet

Prosjektet består av et nytt 7 etasjer boligbygg, og 1 etasje påbygg over 3 eksisterende boligblokker.

 

Horisont Park

To boligblokker over felles garasjeanlegg.

 

Gatu Park

Seks boligblokker over felles garasjeanlegg.