+47 46 520 520 fs@payasolutions.no

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

  • Bygg og konstruksjon

  • Utvikling porgramvare og regneark

  • Geotekniske kunstruksjoner 

  • Kvikkleire og pelefundamenter

  • Nye løsninger for global stabilitetsanalyse

  • Optimalisering av bergening og prosjektering

  Utvalgte referanseprosjekter:

  Sannerkvartalet

  Prosjektet består av et nytt 7 etasjer boligbygg, og 1 etasje påbygg over 3 eksisterende boligblokker.

   

  Horisont Park

  To boligblokker over felles garasjeanlegg.

   

  Gatu Park

  Seks boligblokker over felles garasjeanlegg.