+47 46 520 520 fs@payasolutions.no

Geoteknikk og fundamentering

Tidligfase og detalj prosjektering

  • Oppdatere rapporter og tegninger ved behov

  • Samarbeid med RIB og grunnentreprenør under utarbeidelse av endelige prosjekterte løsninger

  • Prosjektere grøfter og kranfundamenter

  • Avklare og oversende underlag til uavhengig kontroll

  • Utarbeide sluttrapport 
  • Levere erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring

Oppfølging byggeplass

  • Tilgjengelig for avklaringer

  • Oppdatere rapport ved behov.

  • Ivaretakelse av evt. vilkår for godkjennelse av tiltaksplan fra kommunen.

  • Ivareta relevante dokumentasjonskrav i BREEAM

Utvalgte referanseprosjekter:

Sannerkvartalet

Prosjektet består av et nytt 7 etasjer boligbygg, og 1 etasje påbygg over 3 eksisterende boligblokker.

 

Horisont Park

To boligblokker over felles garasjeanlegg.

 

Gatu Park

Seks boligblokker over felles garasjeanlegg.